ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Η εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία προϋποθέτει την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός χρόνου ομάδας “Δημιουργικά Ταξίδια” που σκοπό έχει τη γνωριμία του σπουδαστή με τις τεχνικές της. Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας πριν ξεκινήσει τον τριετή κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων Δραματοθεραπείας ή Παιγνιοθεραπείας.

Τα Δημιουργικά ταξίδια είναι αυτοτελείς ομάδες δημιουργικής έκφρασης διάρκειας ενός έτους. Βασίζονται στις τεχνικές της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας και χρησιμοποιούν τεχνικές έκφρασης όπως: φωνή, κίνηση, αυτοσχεδιασμό, ρόλους, μύθους, παραμύθι, παιχνίδι, ζωγραφική, πυλό, άμμο κ.α. μέσα από τις οποίες το άτομο διευκολύνεται να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να διευρύνει το δυναμικό του.

Οι ομάδες αυτές πέρα από την έκφραση του προσωπικού δυναμικού που διευκολύνουν, παρέχουν και μια πρώτη εμπειρία και επαφή, με τις θεραπευτικές μεθόδους της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας και αποτελούν το προκαταρκτικό έτος εκπαίδευσης στις θεραπευτικές τεχνικές της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας.