ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα σεμινάρια αφορούν άτομα που απασχολούνται με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα το παιχνίδι και τις μορφές του στη ζωή τους.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια δύο έτη.

Στο πρώτο έτος οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε εμπειρικές, αυτοτελής ομάδες δημιουργικής έκφρασης, που αξιοποιούν τεχνικές Παιγνιοθεραπείας όπως: φωνή, κίνηση, αυτοσχεδιασμό, ρόλους, μύθους, παραμύθι, παιχνίδι, ζωγραφική, πηλό, άμμο κ.α. Μέσα από την εμπειρική δράση το άτομο διευκολύνεται να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να διευρύνει το δυναμικό του, ανακαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία του παιχνιδιού στη ζωή του.

Στο δεύτερο έτος πραγματοποιούνται θεωρητικά σεμινάρια για το παιχνίδι, με θέματα όπως η ιστορία του, τα είδη του, τα στάδια εξέλιξης του σε σχέση με τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, τους τρόπους εφαρμογής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού κ.α.

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ομάδα εμπειρίας στην οποία θα έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν την γνώση τους με διαφορετικών ειδών παιχνίδια ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο στην δουλειά τους. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να συντονίσουν ομάδα παιχνιδιού με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το παιχνίδι σαν εργαλείο για την ανάπτυξη, εκπαίδευση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο 210 6921162 ή στο e-mail: info@playtherapy.gr