Τα Δημιουργικά ταξίδια είναι αυτοτελείς ομάδες δημιουργικής έκφρασης διάρκειας ενός έτους.

Βασίζονται στις τεχνικές της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας και χρησιμοποιούν μέσα έκφρασης όπως: φωνή, κίνηση, αυτοσχεδιασμό, ρόλους, μύθους, παραμύθι, παιχνίδι, ζωγραφική, πυλό, άμμο κ.α. μέσα από τα οποία το άτομο διευκολύνεται να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να διευρύνει το δυναμικό του.

Οι ομάδες αυτές πέρα από την έκφραση του προσωπικού δυναμικού , παρέχουν και μια πρώτη εμπειρία και επαφή, με τις θεραπευτικές μεθόδους της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας .

Αποτελούν το προκαταρκτικό έτος του τετραετούς κύκλου εκπαίδευσης στις θεραπευτικές τεχνικές της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας.