ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Η εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία και την Παιγνιοθεραπεία προϋποθέτει την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός χρόνου ομάδας “Δημιουργικά Ταξίδια” που σκοπό έχει τη γνωριμία του σπουδαστή με τις τεχνικές της. Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας πριν ξεκινήσει τον τριετή κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων Δραματοθεραπείας ή Παιγνιοθεραπείας.

“Δημιουργικά Ταξίδια”

Οι ομάδες “Δημιουργικά Ταξίδια” είναι διάρκειας ενός έτους. Χρησιμοποιούν τεχνικές της Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας: τη φωνή, την κίνηση, τον αυτοσχεδιασμό, τους ρόλους, το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τον πυλό, την άμμο.

Απευθύνονται σε άτομα που γενικότερα ενδιαφέρονται να εκφράσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους έκφραση μέσα από τις τεχνικές προσέγγισης της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας. Αποτελούν προϋπόθεση και κριτήριο αξιολόγησης στην περίπτωση που κάποιος θα ενδιαφερόταν στη συνέχεια να ξεκινήσει μετεκπαιδευτική εκπαίδευση στη Δραματοθεραπεία ή στη Παιγνιοθεραπεία.

“Τριετής κύκλος μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων στην 
Παιγνιοθεραπεία και Δραματοθεραπεία”

Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και βιωματικές εμπειρίες. Απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ηθοποιούς και προϋποθέτει προσωπική θεραπεία με αναγνωρισμένους θεραπευτές από την Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδας.
Ο τριετής κύκλος σεμιναρίων αναγνωρίζεται από την Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Παιγνιοθεραπευτών και Δραματοθεραπευτών και αντίστοιχους Επαγγελματικούς Συλλόγους του εξωτερικού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ενότητες (modules) που περιλαμβάνει ο κύκλος σπουδών:


Παιγνιοθεραπεία

 • Θεωρητικά μαθήματα Ψυχολογίας
 • Θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής
 • Θεωρία Παιχνιδιού
 • Πρακτική Παιχνιδιού
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Γραπτές εργασίες
 • Tutorial
 • Θεατρικό εργαστήρι και συμμετοχή σε θεατρική παράσταση

Δραματοθεραπεία

 • Θεωρητικά μαθήματα Ψυχολογίας
 • Θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής
 • Θεωρία Δραματοθεραπείας
 • Θεατρικό εργαστήρι και συμμετοχή σε θεατρική παράσταση
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία πρακτικής άσκησης
 • Γραπτές εργασίες
 • Tutorial
 • Θεατρολογία